Yurdanur Uçar’ın Eklemeli İmalat Konusundaki Projeleri

Proje Başlığı              : Fonksiyonel yapay kemik dokularının in vivo incelenmesi

Proje No                     : TUBITAK 210T161

Destek Veren Kurum            : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Proje Süresi               : 2011–2012

Projedeki Görevi       : Yardımcı araştırmacı

Proje Başlığı               : Lazer sinterizasyon ile oluşturulan Co-Cr kronların porselen fırınlaması aşamalarında boyutsal stabilitesinin değerlendirilmesi ve alaşımının mekanik, metalografik ve kırık yüzey özelliklerinin incelenmesi

Proje No                     : DHF2009D4

Destek Veren Kurum            : Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Süresi               : 2009-2012

Projedeki Görevi       : Yürütücü

Proje Başlığı               : Lazer sinterize alaşımların biyouyumluluklarının döküm alaşımlar ile karşılaştırması.

Proje No                     : DHF2012D3

Destek Veren Kurum            : Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Süresi               : 2012-2014

Projedeki Görevi       : Yürütücü

Proje Başlığı               : Lazer Sinterize Zirkonya Yapının Kırılma Mekaniği,Mikroyapısı ve Elemental Kompozisyonu Açısından Değerlendirilmesi

Proje No                     : DHF2013D4

Destek Veren Kurum            : Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Süresi               : 2013-2016

Projedeki Görevi       : Yürütücü

Proje Başlığı               : Selektif lazer sinterizasyon yöntemi ile gerçekleştirilen lehimin mekanik özelliklerinin, elemental içeriğinin ve mikroyapısının değerlendirilmesi

Proje No                     : DHF2013D3

Destek Veren Kurum            : Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Süresi               : 2013-2016

Projedeki Görevi       : Yürütücü

Proje Başlığı               : İki farklı lazer sinterleme cihazı ile farklı sinterleme kalınlıklarında üretilen Co-Cr alaşımlarının çekme dayanımı ve mikroyapılarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi  

Proje No                     : TSA-2016-5518

Destek Veren Kurum            : Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Süresi               : 2016–2017

Projedeki Görevi       : Yürütücü

Proje Başlığı               : İki farklı lazer sinterleme cihazı ve metal tozu kullanılarak farklı katman kalınlıklarında üretilen Co-Cr alaşımlarının cam seramik ile bağlanma dayanımının karşılaştırmalı değerlendirilmesi

Proje No                     : TSA-2016-5515

Destek Veren Kurum            : Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Süresi               : 2016–2017

Projedeki Görevi       : Araştırmacı

Proje Başlığı               : 3 farklı yöntemle elde edilmiş metal altyapıların porselen ile bağlantısının değerlendirilmesi, porselen fırınlama sikluslarının kronun marjinal ve iç uyumuna etkisinin in-vitro olarak karşılaştırılması

Proje No                     : TDH-2017-7738

Destek Veren Kurum            : Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Süresi               : 2016–2017

Projedeki Görevi       : Yürütücü

Proje Başlığı               : İmplant üstü hibrit protezlerde altyapı ve dişeti materyali bağlantısının değerlendirilmesi

Proje No                     : TDH-2017-9759

Destek Veren Kurum            : Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Süresi               : 2017-2019

Projedeki Görevi       : Yürütücü

Proje Başlığı               : Farklı dokulardan elde edilmiş kök hücrelerin verimliliğinin ve kemiğe dönüşüm potansiyellerinin yanı sıra oluşmuş kemik benzeri yapının biyomekanik özelliklerinin değerlendirilmesi

Proje No                     : FYL-2019-11469

Destek Veren Kurum            : Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Süresi               : 2019-Devam ediyor

Projedeki Görevi       : Yürütücü

Yurdanur Uçar’ın Eklemeli İmalat Konusundaki Araştırmaları

1. Akova T, Ucar Y, Tukay A, Balkaya MC, Brantley WA. Comparison of the bond strength of laser-sintered and cast base metal dental alloys to Porcelain. Dent Mater 2008;24:1400-1404.

2. Ucar Y,Akova T, Akyıl M.S, Brantley W.A. Internal fit evaluation of crowns prepared using a new dental crown fabrication technique: laser sintered Co-Cr crowns. J Prosthet Dent. 2009;102:253-259.

3. Huri PY, Huri G, Yaşar U, Ucar Y, Dikmen N, Hasirci N, Hasirci V. A biomimetic growth factor delivery strategy for enhanced regeneration of iliac crest defects. Biomed. Mater. 2013;8:045009. doi: 10.1088/1748-6041/8/4/045009.

4. UçarY, Gürbüz GA, Ekren O. Laser sintering and other layered manufacturing techniques in dental applications. Türkiye Klinikleri J Prosthodont-Special Topics 2015;1:13-22.

5. Ekren O, Ozkomur A, Ucar Y. Effect of layered manufacturing techniques, alloy powders, and layer thickness on metal ceramic bond strength. J Prosthet Dent. 2018;119:481-487.

6. Ucar Y, Ekren O. Effect of layered manufacturing techniques, alloy powders, and layer thickness on mechanical properties of Co-Cr dental alloys. J Prosthet Dent. 2018;120:762-770.

7. Uçar Y, Aysan Meriç İ, Ekren O. Layered manufacturing of denrttal ceramics: Fracture mechanics, microstructure and elementaş composition of lithography sintered ceramic. J Prosthodont. 2019;28:e310-e318.

8. Uçar Y, Koçak EF, Ekren O. The evaluation of bond strength between dental ceramic and base metal alloys fabricated by casting and laser sintering. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. J Dent Fac Atatürk Uni 2019;29:3:455-460.

9. Akova T, Ucar Y, Gürbüz GA, and Brantley WA. The bond strength of laser-sintered dental alloy to porcelain. 86th General Session & Exhibition of the IADR, 2008, Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Kanada.

10. Ucar Y and Akova T.Internal fit evaluation of laser-sintered co-cr alloy crowns. 86th General Session & Exhibition of the IADR, 2008, Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Kanada.

11. Gurbuz GA, Ucar Y, Akova T, Bortolini S. Mechanical properties of laser sintered co-cr alloys vs. cast alloys. 88th General Session & Exhibition of the IADR, 2010, Barselona, İspanya

12. Açıkalın A, Ucar Y, Akova T, ErbilM, CavuşoğluAB, Natali A. Potentiodynamic-polarization and electrochemical-impedance study of cast and laser-sintered alloys. 88th General Session & Exhibition of the IADR, 2010, Barselona, İspanya

13. Bortolini S, Gatto A, Natali A, Ucar Y, Montin G, Bassoli E, Denti L, Consolo U, Iuliano L, and Akova T. DMLS dental alloys vs traditional technique. 88th General Session & Exhibition of the IADR, 2010, Barselona, İspanya

14. Yılgör-Huri P, Huri G, Ucar Y, Yaşar U, Dağlıoğlu K, Reis RL, Hasırcı N, Hasırcı V. Effect of pore volume and architecture of 3D scaffolds on the mechanical properties of regenerating bone. 17th International Biomedical Science & Technology Symposium, 2011, Ankara, Türekiye

15. Natali A, Bortolini S, Berzaghi A, Benatti D, Ucar Y. In Vivo Performance of DMLS Co-Cr FPDs: 1 Year Follow-up. 90th General Session & Exhibition of the IADR, June 20-23, 2012, Iguasu Şelaleleri, Brezilya.

16. Gürbüz GA, Ucar Y, Akova T, Ekren O. Effect of porcelain firing cycles on fit of laser-sintered alloy. 90th General Session & Exhibition of the IADR, 2012, Iguasu Şelaleleri, Brezilya

17. Gürbüz GA, Ucar Y, Akova T, Natali A. Microstructure and elemental composition characterization of laser-sintered CoCr dental alloy. 90th General Session & Exhibition of the IADR, 2012, Iguaçu Falls, Brazil.

18. Yilgor-Huri P, Huri G, Yasar U, Ucar Y, Dikmen N, Hasirci V. A Biomimetic Growth Factor Delivery Strategy for Enhanced Regeneration of Pelvic Defects, Orthopedic Research Society- ORS 2013 Annual Meeting, San Antonio, Texas, 2013.

19. Gurbuz GA, Ucar Y, Akova T, Natali A. Fracture Surface Characteristics of Laser-Sintered Co-Cr Alloys vs. Cast Alloys. 91st General Session & Exhibition of the IADR, 2013, Seattle, ABD

20. Açıkalın A, Ucar Y, Maytalman E, Tüken T, Natali A. Biocompatibility of Laser Sintered CoCr Alloy. 92nd General Session & Exhibition of the IADR, 2014, Cape Town, Güney Afrika

21. Natali A, BortoliniS, Vellani V, Berzaghi A, Martinolli M, Ucar Y. In Vivo Performance of DMLS Co-Cr FPDs: 2,5 Year Follow-up. 92nd General Session & Exhibition of the IADR, 2014, Cape Town, Güney Afrika

22. Aysan İ, Uçar Y, Ekren O. The Evaluation of Fracture Mechanics, Microstructure and Elemental Composition of Lithography Sintered Ceramic. 93rd General Session & Exhibition of the IADR, 2015, Boston, ABD

23. Uçar Y, Gürbüz GA, Koçak EF, Akoğlan M, Ekren O. Lazer sinterize CoCr Alaşımının Porselen ile Bağlanma Dayanımının 3-nokta-bükme testi kullanılarak değerlendirilmesi. TPID 2015, Antalya, Türkiye

24. Çalışkan I, Ekren O, Uçar Y.Lazer sinterleme ve döküm metal-seramik restorasyonların porselen kırıklarının klinik degerlendirmesi. 23. Uluslararası Türk Prostodonti ve implantoloji Dernegi Bilimsel Kongresi. 2017, Dalaman, Türkiye

25. Yeşilyurt N, Uçar Y, Ekren O.Comparison of the internal and marginal adaptation of metal substructures fabricated by different manufacturing techniques. 2nd international conference on restorative dentistry and prosthodontics, 2017, Toronto, Kanada.

26. Ekren O, Özkömür A, Uçar Y. Effect of Layered Manufacturing Technique, Layer-thickness and Alloy-powder on Metal-ceramic Bond-strength. 2017 IADR/AADR/CADR General Session, San Fransisko, Kaliforniya

27. Uslu F, Uçar Y. Bond-strength Between Frameworks and Gingiva-colored Materials Used in Implant-supported Hybrid-prosthesis. 2018 IADR/PER General Session, Londra, İngiltere

28. Aydın N, Ekren O, Uçar Y. Firing-cycle Effect on Crown-fit of Restorations Fabricated by Different Techniques. 2018 IADR/PER General Session, Londra, İngiltere